Veelgestelde vragen

Worden de cursussen van sociale-hygiene-svh.nl afgesloten met een officieel examen?

Ja, de cursussen van sociale-hygiene-svh.nl kunnen, indien van toepassing, worden afgesloten met een officieel examen. De Horecacursussen sluit je indien mogelijk af met een officieel SVH examen. BHV cursussen worden geëxamineerd onder toezicht van het NIBHV.

Hoe kom ik heel snel aan het Diploma Sociale Hygiëne?

De snelste manier om in het bezit te komen van het Diploma Sociale Hygiëne is, je inschrijven voor de spoedcursus Sociale Hygiëne.

Wat is het verschil tussen Sociale Hygiëne en Hygiënecode HACCP?

De cursus Sociale Hygiëne leert je op goede en sociale manier met mensen omgaan (vooral in situaties specifiek voor de Horeca). Hoe vertel je bijvoorbeeld een dronken persoon dat hij/zij niets meer mag bestellen? De cursus Hygiënecode HACCP leert je de hygiënecode te gebruiken in de Horeca. Het optimaliseren van de voedselhygiëne is een belangrijk onderwerp tijdens deze cursus.

Wanneer moet je de Hygiënecode HACCP toepassen?

Wanneer je in aanraking komt met bederfelijke eet- en drinkwaren moet je de regels van de Hygiënecode HACCP toepassen. Bedenk daarbij dat bier ook een bederfelijk voedingsmiddel is.

Moet ik als ondernemer het Diploma Sociale Hygiëne hebben?

Iedereen die op de vergunning vermeld staat, moet het Diploma Sociale Hygiëne behald hebben. Bovendien moet er altijd iemand aanwezig zijn met het Diploma Sociale Hygiëne op zak tijdens openingsuren.

Hoe blijf ik goed op de hoogte van veranderingen in de Drank- en Horecawetgeving?

Speciaal voor mensen die al een tijd geleden hun Verklaring Sociale Hygiëne gehaald hebben is er nu de Herhalingscursus Sociale Hygiëne. Veranderingen in wetgeving komen tijdens deze cursus o.a. aan bod.

Geldt de BHV verplichting ook voor mijn bedrijf?

Ja. Zodra je personeel in dienst hebt, ben je als werkgever wettelijk verplicht om BHV-ers in dienst te hebben.

Hoeveel BHV-ers zijn er nodig per bedrijf?

Volgens de wet moeten er voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Hoeveel, is afhankelijk van de risico's in een bedrijf. Te allen tijde dienen er BHV-ers aanwezig te zijn. De veiligheid en het welzijn van bijvoorbeeld bezoekers, patiënten, leerlingen of klanten die in het bedrijf komen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Sociale-Hygiene-SVH.nl adviseert om één op de tien medewerkers tot BHV-er op te leiden, afhankelijk van de eigen Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht voor mijn bedrijf?

Ja, sinds 1984 is het voor alle werkgevers wettelijk verplicht een RI&E te hebben. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers moeten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van medewerkers. Dit onderzoek dient schriftelijk vastgelegd te worden en wordt een RI&E genoemd. Het brengt risico's in het bedrijf in kaart. Hebt je geen RI&E en gebeurt er een ongeval in je bedrijf, kan het zijn dat de verzekering niks vergoedt.


CursusBHV